lek. dent. Małgorzata Tkaczuk

Specjalizacja: pedodoncja

 
Obecnie jest w trakcie specjalizacji w zakresie stomatologii dziecięcej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Rzeszowie. Doskonali wciąż swoją wiedzę i podnosi kwalifikacje zawodowe. Bierze udział w licznych kursach i konferencjach naukowych z różnych dziedzin stomatologii. Małgorzata Tkaczuk bardzo lubi pracę z dziećmi.

W 2005 roku ukończyła studia na wydziale lekarsko-dentystycznym Akademii Medycznej im. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie. Po ukończeniu studiów odbyła staż podyplomowy w WZS w Rzeszowie. Zna język niemiecki i angielski.

Ze Stomatologią PRO-FAMILIA w Rzeszowie współpracuje od 2011 roku.

Swój wolny czas poświęca na czytanie książek, spacery z psem, taniec oraz słuchanie muzyki.