lek. dent. Dominika Soja

Specjalizacja: ortodoncja

 
Absolwentka Oddziału Stomatologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Odbyła czteroletni staż specjalizacyjny z ortodoncji potwierdzony Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym. Członek Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego (PTO) oraz European Orthodontic Society (EOS). Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach.