lek. dent. Michał Leja

Specjalizacja: chirurgia, implanty, endodoncja

Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zainteresowanie chirurgią zaowocowało licznymi artykułami naukowymi już w czasie studiów. Odbył 5-letni staż specjalizacyjny na oddziałach chirurgii szczękowo-twarzowej w Gdańsku oraz Rzeszowie zakończony uzyskaniem tytułu specjalisty chirurgii stomatologicznej. Ukończył dwuletnie szkolenie implantologiczne na Medycznym Uniwersytecie we Frankfurcie-uznawanego za najbardziej prestiżową jednostkę naukową w tej dziedzinie. Uczestniczył w licznych kursach w kraju i za granicą (m.in. Warszawa, Kraków, Wrocław, Lublin, Bolognia, Monachium, Wiedeń).

Posiadane dyplomy i certyfikaty: