lek. dent. Michał Leja

Chirurgia stomatologiczna, leczenie zachowawcze, endodoncja

 

Posiadane dyplomy i certyfikaty: