lek. stom. Joanna Wapińska

Specjalizacja: stomatologia estetyczna,
protetyka i implantologia

Swoich pierwszych pacjentów prowadzi od 1997 roku.

Zajmuje się kompleksowym planowaniem leczenia pacjentów, zarówno poprawą estetyki jak i przywróceniem funkcji narządu żucia oraz zaburzeniami ze strony stawów skroniowo-żuchwowych.

Od lat pasjonuje się protetyką, a prezentacja dorobku pozwoliła na uzyskanie członkostwa w Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej.

Ukończyła dwuletni program edukacyjny systematyzujący wiedzę implantologiczną i protetyczną na Uniwersytecie we Frankfurcie/Niemcy

Poza codzienną pracą z własnymi pacjentami, zajmuje się koordynowaniem całej Stomatologii Szpitala PRO-FAMILII.

Posiadane dyplomy i certyfikaty:

MPSC_201607271133421kol-wapinska 20110831_15290401-kopia 20110831_15294307-kopia 20110831_15301804-kopia 20110831_15305200-kopia 20110831_15312909-kopia 20110831_15320504-kopia 20110831_15324008-kopia 20110831_15331708-kopia 20110831_15335602-kopia 20110831_15343004-kopia 20110831_15350605-kopia 20110831_15354205-kopia 20110831_15361601-kopia 20110831_15364807-kopia 20110831_15372201-kopia 20110831_15375301-kopia 20110831_15382705-kopia 20110831_15390202-kopia 20110831_15393407-kopia 20110831_15404201-kopia 20110831_15411504-kopia 20110831_15414702-kopia 20110831_15422403-kopia 20110831_15435802-kopia 20110831_15460802-kopia 20110831_15464301-kopia 20110831_15471806-kopia 20110831_15475408-kopia 20110831_15482805-kopia 20110831_15490107-kopia 20110831_15493206-kopia