Piękne i zdrowe zębywizytówką każdego człowieka sukcesu

Chirurgia regeneracyjna

Chirurgia stomatologiczna to nie tylko usuwanie zębów, ale również cały szereg zabiegów związanych z implantologią. W trudnych przypadkach, gdy nie istnieje wystarczająca ilość kości, aby móc wszczepić implant, stosuje się sterowaną regenerację kości. W tym celu wykorzystujemy naturalne produkty (takie jak: błona kolagenowa), które wspierają procesy odbudowy kości. Trudne warunki do wprowadzania implantów występują najczęściej w tylnych odcinkach szczęk, gdzie jest bliskie sąsiedztwo zatoki szczękowej. W tych przypadkach wykonywane jest podnoszenie dna zatoki szczękowej. Czas regeneracji nowej kości wynosi wtedy 6 miesięcy i dopiero po tym okresie można wstawić implant.